Grupa NovA powstała z połączenia kilkunastu nieza- leżnych zespołów, wyspecja- lizowanych w realizacji różnego rodzaju projektów związanych między innymi z produkcjami filmowymi, rejestracją audio, obróbką grafiki, tworzeniem witryn internetowych, usługami infor- matycznymi na poziomie inte- gratorów systemowych.

Gwarantuje to potężne wparcie techniczne i nieograni- czone możliwości wykonawcze dla każdego projektu. więcej

Nie mamy teraz ofert pracy.
Warto do nas co jakiś czas zajrzeć i sprawdzić.

Grupa NOVA wszelkie prawa zastrzeżone