Wstecz

(...)
Na początek krótkie przypomnienie, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR. Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.1 Wyróżniamy cztery główne obszary, które tworzą kompleksowe podejście do CR (Corporate Responsibility): "rynek", "miejsce pracy", "środowisko" oraz "społeczność lokalna".
Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów poza finansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do jej funkcjonowania widząc, iż część aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych - również dla nich - problemów społecznych.
Zapoznając się z rozdziałem drugim tej pracy, w którym scharakteryzowana i zanalizowana jest firma GNV można stwierdzić, że pewne działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu są już prowadzone, a nawet, że są one wpisane w strategię działań firmy.1 O CSR, www.fob.org.pl, 29.04.2008.

Dalej

Grupa NOVA wszelkie prawa zastrzeżone