Miło nam jest poinformować, że nasza firma stała się niedawno przedmiotem pracy dyplomowej pod tytułem: "Wewnętrzne public relations w firmie o wirtualnej strukturze organizacyjnej". Praca została obroniona z wynikiem bardzo dobrym. Autorce pracy gratulujemy sukcesu i nietypowego pomysłu na pracę dyplomową. Za zgodą autorki, cytujemy wybrane fragmenty pracy w bardzo ciekawy sposób opisujące nasz sposób działania i strategię rozwoju.

(...)
Idee fixe firmy jest hasło "dla nas nie ma rzeczy niemożliwych".

(...)
Serwisy tematyczne, to jednocześnie wyodrębnione w strukturze firmy działy, realizujące własne zadania. W przypadku przygotowywania projektów wykraczających poza możliwości wykonawcze danego działu, wykorzystywane jest zaplecze w postaci pozostałych zespołów. Mobilizowane są wszystkie zasoby firmy i te niezależne grupy współpracują ze sobą, świadcząc usługi, w których się specjalizują.

(...)
Cechą wpływającą na pozytywny wizerunek firmy, jest jej otwartość i wrażliwość społeczna, która przejawia się w preferencjach doboru personelu. W zespole zatrudniona jest osoba niepełnosprawna, a ostatnio dołączyła również matka samotnie wychowująca dziecko.

(...)
Wirtualizacji działań przedsiębiorstwa sprzyja rozwój technologii informatycznych,
co pozwala również na rozwinięcie wewnętrznego PR.
Technologie informacyjne w komunikacji wewnętrznej GNV są podstawą, a ich zastosowanie i efektywność są dość wysokie. Jednak można je w pewnym stopniu udoskonalić poprzez szersze wykorzystanie oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury teleinformatycznej.

Dalej

Grupa NOVA wszelkie prawa zastrzeżone