Koordynatora projektów

Zwłaszcza w zakresie:

- komunikacji między zespołami, prawidłowego przebiegu informacji, podziału zadań, ustalania harmonogramów prac, kontroli terminowości, finansowych i technicznych analiz projektu, raportowania.

- Podejmowania działań zaradczych i naprawczych w przypadku zgłoszonych problemów – ustalania sposobów usunięcia istniejących komplikacji.


Tu cenię po prostu współpracę z ludźmi i w tym kierunku podążają obecnie moje zainteresowania zawodowe. Jestem certyfikowanym PM-em.